• Montáže
• Revize
• Nátěry
• Opravy
• Uzemnění
• Montáže anténních stožárů
• Demontáž

Montáže hromosvodů dle platných norem ČSN 62305 . Kompletní servis od vypracování cenové kalkulace, dodání materiálu, montáže a vydání revizní zprávy.

Hromosvody montujeme na různé typy staveb (rodinné domy, bytové domy, školy, haly, sklady, chaty, garáže, atd.). Montáž hromosvodu trvá 1 – 2 dny podle typu staveb.
Prověříme stav a navrhneme co by bylo nejvhodnější, aby dál spolehlivě sloužil. Důležitou ochranou před korozí je nátěr, ten provádíme na všechny typy materiálu, dle potřeby.
Opravujeme nedostatky starých hromosvodů, špatná uzemnění, která neodpovídají normám ČSN.
Uzemnění hromosvodu může být provedeno při instalaci nového hromosvodu pomocí zemnících tyčí, nebo může být připojeno k zemnící desce.
Pokud dům zemnící pásek nemá, je nutné použít tři zemnící tyče, které se zatlučou do země, přibližně metr od sebe a spojí se drátem FeZn 10 mm.